Vandringsled Gråstensmon

Geologin i Gråstensmon är södra Sveriges vetenskapligt mest kända stenblocksområde. Här finns en av landets intressantaste bildningar från inlandsisens avsmältning. I området finns också en av de värdefullaste våtmarkerna i Kalmar län med ett stort myrkomplex och en intressant flora. I slutet av juni blommar bland annat orkidén mossnycklar (ängsnycklar).

Människor har levt och verkat i Gråstensmon. Längs vandringsleden finns lämningar från boningshus och ladugård. En uppdämning vittnar om en kvarnverksamhet.

Vandringsleden har 10 stopp med detaljerad information på svenska, engelska och tyska. Sträckan är ca 7 km.