Glasbyn Målerås

Ordförande : Raymond Carlsson

Kontakt : raymondcarlsson53@gmail.com  mobil : 0704546805

(Årsmöten , Verksamhetsberättelse m.m. )

Vision

Vår vision är att Målerås även om 30-50 år skall vara en levande glasby med glas- och kristalltillverkning, mekanisk verkstad, läderindustri, serviceföretag, ett antal nya företag och en aktiv föreningsverksamhet. Det skall vara naturligt och trevligt att bo och arbeta i Målerås!

Målerås 2009

Projektidé för Glasbyn Målerås

En övergripande projektidé för perioden 2009 – 2013 skrevs i maj 2009.

Huvudmålen är att

  • säkerställa och utveckla nuvarande turistföretag i Målerås
  • stödja övriga företag och på sikt etablera 3-5 nya företag
  • stödja föreningarna i Målerås