Folkets Hus Målerås

Ordförande: Jonas Persson

Kontakt : Ove Magnusson  Telnr: 070 27 77 438

Bokning F Hus : Marita Karlsson   0481 – 311 10 ,  mobil : 073 852 20 51