Föreningar

Bli medlem

Vill du stödja Samhällsföreningens arbete genom att bli medlem?

Målerås Samhällsförening bildades i mitten av 1960-talet och har sedan dess på olika sätt arbetat för att utveckla samhället Målerås och dess omgivningar.

Samhällsföreningen ansvarar bland annat för skötsel av parkområden, badplats med mera. Föreningen har genom åren gett ekonomsiskt stöd till exemplvis PRO, den lokala livsmedelsaffären, Folkets Hus, Målerås Musikkår med flera. Föreningen håller kontakt med organisationer och myndigheter i frågor som rör Målerås.

Denna webbplats startades i slutet av 1990-talet av Målerås Samhällsförening. Webbplatsen maleras.nu drivs fortfarande av Målerås Samhällsförening. Sedan några år tillbaka finns också föreningen Glasbyn Målerås med som samarbetspartner när det gäller driften av webbplatsen.

  • Sätt in årsavgiften 200 kr på bankgiro 5327-5061
  • Glöm inte att ange namn och adress när du gör inbetalningen.
    Det är mycket svårt för oss att spåra anonyma inbetalningar.

Vänliga hälsningar

Styrelsen, Målerås Samhällsförening

Föreningen Glasbyn Målerås

Föreningen Glasbyn Målerås bildades 2009. Syftet är att i projektform verka för utvecklingen av näringslivet och föreningsverksamheten i Målerås genom samverkan. I fösta hand skall projektmedel sökas från EU:s Landsbygdsutvecklingsprogram genom Leader Småland Sydost. 4 föreningar, 18 företag och 47 privatpersoner var medlemmar vid årsskiftet 2014/2015.

Medlemsavgifter

  • Privatperson 50 kr
  • Förening 100 kr
  • Företag 1-10 anställda 100 kr
  • Företag 11- 50 anställda 200 kr
  • Företag över 50 anställda 300 kr
  • Frivilligt bidrag

Bankgiro: 418-2077

Kom ihåg att skriva avsändare!