Ställplats för husbil i Målerås

Ställplats Målerås Vandrarhem B&B 

P -
Fyra platser (infart från Nygatan)

WC, dusch, sopkärl, el och vatten

Pris per natt: 100 kr

Frukost kan köpas varje dag

www.malerasvandrarhem.se

Ställplats Målerås Glasbruk

P -
Fyra platser (vid glasbruket)

WC, el, vatten

Pris per natt: 100 kr

Telefon: +46 (0)481 314 01