Näringsliv

När järnvägen mellan Kalmar och Nässjö, vid 1870-talets mitt, drogs genom den småländska skogen anlades en station vid Målerås.

År 1890 startades glastillverkning i Målerås. De vidsträckta skogarna runt samhället gjorde att tillgången på ved till ugnarna var god. Allt sedan grundandet av det första glasbruket har glastillverkningen stått i centrum i Målerås.

På senare år har näringslivet i Målerås breddats och omfattar nu flera olika näringar.

Målerås mycket mer än glas

Sedan 1947 har Målerås Läderfabrik tillverkat väskor och andra detaljer i skinn och konstläder. 1980 grundades Målerås Mekaniska som tillverkar bland annat specialmaskiner och kapellstativ.

Här på Glasbyn Målerås egen webbplats kan du stifta bekantskap med alla företag och näringsidkare i Målerås.