bilen (kåserier toppbild) -

Kåserier

Kåserier av signaturen "Troll" från Målerås. Kåserierna som publiceras här har varit införda i tidningar runt om i Sverige under perioden 1960-1992.