Naturen i och runt Målerås

 

Vinter 1975

Vinter 1975

Snörik vinter vid Venbäcken utanför Målerås. Diabild från 1975.