Naturen i och runt Målerås

 

Ladugård

Ladugård

Gammal lada vid Måleråsgården.