Naturen i och runt Målerås

 

Stensträngarna

Stensträngarna

Bilden visar de så kallade stensträngarna utanför Gullaskruv vilka uppkom när ballasten till järnvägsbygget Nybro - Sävsjöström
skulle produceras. Arbetarna var hänvisade till enkla verktyg och man inser snabbt vilket enormt arbete som erfordrades för att få fram allt fyllnadsmaterial till järnvägsbanken. Järnvägsbanken gör än i dag nytta genom att hysa ett flerta ledningar för vatten och datakommunikation. Dessutom används den forna banvallen för ridning, cykling och promenader.