Järnväg i Målerås

Lastkajen

Lastkajen

Diabild från lastkajen vid Målerås norra station. Bilden är tagen i början av 1960-talet. Vid denna tid lastades gods från bl. a. Alstermo bruk vid kajen i Målerås. Till vänster i bild syns SJ:s godsmagasin och i bakgrunden Handelsbolaget som vid denna tid ännu drevs som livsmedelsbutik. Även hotellet och bensinmacken erbjöd, såväl de boende i Målerås som genomresande, service. Handelsbolagets fastighet revs i slutet av 1970-talet.