samhället-toppbild -

Målerås - mitt i Glasriket

Välkommen till Glasbyn Målerås. I Målerås finns Mats Jonasson Målerås ett företag som tillverkar glas som exporteras till hela världen.

Om Målerås

Målerås är en genuin bruksort där glasframställningen stått i centrum under drygt etthundra år.

Kåserier

Kåserierna som publiceras här har varit införda i tidningar runt om i Sverige under perioden 1960-1992.

Bildgallerier

Här finner du bilder från Målerås. Bilderna är en del av vårt kulturarv och som återberättar vår historia.

Järnvägen

Järnvägens tillkomst i vår bygd, genom delen Nybro – Sävsjöström, dateras till åren 1874 – 1876.