Resevillkor Cykelpaket 2013

Bokning och anmälan
Maila din förfrågan till Målerås Vandrarhem B&B, frank.fender@telia.com , så ser vi om det finns en ledig plats på det datum du önskar. Efter erhållet svar mailar du tillbaka om du vill boka. Som en bekräftelse på din anmälan får du en faktura från oss.

Betalning av cykelpaketet
Betalningen skall vara Målerås Vandrarhem B&B tillhanda senast 20 dagar före ankomstdagen. Efter erhållen betalning mailar vi en bekräftelse till dig. I och med att betalningen kommit Målerås Vandrarhem B&B tillhanda accepterar du Glasbyn Målerås resevillkor och bokningen är bindande för oss. Om Målerås Vandrarhem B&B ej erhållit betalning inom tidsfristen, kan resan betraktas som annullerad och eventuellt säljas till någon annan.

Priser
Angivna priser gäller tillsvidare. Glasbyn Målerås förpliktar sig att genomföra resan som den beskrivs på hemsidan www.maleras.nu . Om det uppstår händelser som gör det omöjligt att genomföra resan enligt beskrivningen, har vi rätt att göra förändringar vad gäller boende och annat till likvärdiga alternativ.

Cyklar och färdhandlingar
Våra cyklar är 3-växlade damcyklar utrustade med fotbroms, cykelkorg, cykelväska och hjälm. Kontakta oss för pris och tillgång av barnsits.

Ett begränsat antal 7-växlade herrcyklar finns också tillgängliga. 

Cyklingen sker på egen risk. 

I samband med ankomst får du färdbeskrivning med guidematerial och cykelkarta.

Bagagetransport
Vi kan hjälpa till med bagagetransport. Prisuppgift lämnas vid förfrågan. 

Avbokning
Har du betalt resan har du rätt att avbeställa den vid sjukdom. Mot uppvisande av läkarintyg betalas allt utom 500 kr per person tillbaka oavsett tidpunkt före ankomstdag.

Välkommen 

Glasbyn Målerås

www.malerasvandrarhem (nytt fönster)

e-post: frank.fender@telia.com

tel.: 0481-311 75 eller 311 76 (Målerås Vandrarhem B&B)