Kåserier 5

Singoalla i våra hjärtan

Då jag var bara elva år, blev jag kär för första gången. Det var platonisk kärlek. Jag älskade henne på avstånd.

Det hände i parken

DET VAR I SLUTET av tjugotalet, då sångaren Sven-Olof Sandberg var som allra mest populär.

Dra åt skogen

Intet är så skönt som att dra åt skogen för att leta efter svamp.

På marknaden

Varje år på sommaren är det marknad. Pojkarna vill alltid, att jag skall åka med till marknaden.

På två hjul

Min fader hade ett fordon av ädel kvalitet. Det var en svart cykel. Dess ram befann sig högt över marknivån.

Lite kultur

I det lilla samhälle där jag växte upp fanns ett Folkets Hus. Det var byggt omkring 1920.

Brukssamhället

Den som inte är född i eller har levat och verkat i ett brukssamhälle, kan nog inte riktigt sätta sig in i hur ett sådant liv är.

När ljuset kom

I den by där jag bodde som barn kom de elektriska ledningarna mycket sent.