Kåserier 4

Bisyssla

Då jag hör talas om biskötsel, kommer jag alltid att tänka på en liten man, som bodde i min hembygd, då jag var barn. Han var född i Böhmen.

Minnen

I dag tänkte jag skriva något om vad jag minns från min barndom. Min far hade en gång i tiden "åborätten" till en stor gård utanför Målerås glasbrukssamhälle.

Ungdomens vår

Fabrikören kom från ett angränsande samhälle. Nu startade han en "industri" i ett par uthus.

Järnväg ett under

Det är etthundratio år sedan vår järnväg byggdes. Man kan förstå vilket under denna järn­väg med sina frustande ånglok måste ha varit för folket i byg­den.

Säg det i toner

Vad är egentligen musik? Luftpelare eller strängar av fårtarmar, som sätts i svängning, och ändå. Det skulle vara svårt att leva utan.

Skjut på pianot

Det har alltid varit min varmaste önskan att mina barn skall få lära sig spela piano.

Signalen

Bilhandlaren tycker mycket om mig. Han ringer ofta till mig. Ofta har han fördelaktiga saker att säga om mig. Sedan brukar han fråga om jag inte skall köpa en bil av honom, eller byta med honom

Glasarbete

Det var vinterlov i skolan. Jag gick i min fjärde klass och hade nyligen fyllt tio år.