Kåserier 3

Det lilla tåget

nte så långt från där jag bor finns en nedlagd järnväg. Det var en smalspårig sådan. Inte mera an tre mil lång.

Att resa

Den första resa jag företog mig var med hästskjuts. Jag åkte med mina föräldrar i ett sådant där ekipage som bönderna hade när de for till kyrkan.

Leve idrotten!

Många stunder av mitt liv har jag ägnat åt idrott, dock mest som en kota i idrottens svans. Jag är så gammal, att jag tydligt minns olympiaden i Berlin.

Det där med kultur

Lasse Holmkvist har kallat en dragspelare, som han intervjuat för kulturpersonlighet.

Drömmar

PJOTR TJAJKOVSKIJS sjätte symfoni spelas i radion då jag sitter och skriver detta. Det ovanliga med den är att en av dess satser spelas i fem-sjättedelstakt.

Den gamla kasernen

En gammal glasarbetare talade om för mig hur det var på tjugotalet i brukssamhället. Det stod en stor kasern med sjutton lägenheter mitt i samhället.

Musikaliskt

Man får knappast ha något roligt sedan man gått och gift sig. Jag får inte ens ha en liten mus i lägenheten för min fru.

Utvandrarna

Bonden Anders vill icke längre gå och plöja och harva på ett litet jordbruk. Det ger för dålig lön för sin utövare.