Målerås Folkskola

Skolfoto 1960

Skolfoto 1960

Klass 5-6 vid Målerås skola omkring 1960. Bakre raden från vänster; Hans Scholander, Gunnar Lindahl, Arne Johansson, Margareta Johansson, Helena Walving, Ingrid Ejderstedt, Gunnar Nilsson, Lars-Olof Johansson samt Åke Bodén. Främre raden från vänster; Kersti Hausenkamph, Inger Björk, Yvonne Karlsson, Monika Gajmark, Urban Lindahl, Mona Haglund, Ann-Louise Lindgren samt Stina Lilja. Lärare: Thor Lindahl