Målerås Folkskola

Skolbespisning

Skolbespisning

Skolmat 1964. Mona Aronsson arbetade i bespisningen. Vid bordet syns från vänster Tomas Lindgren och Staffan Jonasson vända mot kameran. Med ryggen mot kameran, Stefan Engdahl.