Målerås Folkskola

Skolavslutning 1965

Skolavslutning 1965

Skolavslutning 1965. Eleverna Göthe Bodén, Annika Lilja, Christine Ejderstedt. I bakgrunden Gertrud Lindahl med barnen Sven-Åke och Elisabeth. Lärare är Edit Pettersson.