Målerås Folkskola

Skolan 1915

Skolan 1915

Målerås Folkskola. Skolan färdigställdes under år 1915. Vykort taget någon gång mellan 1915 och 1920. Under åren har mycket förändrats på byggnaden. Bland annat byggdes under 1940-talet en barack för att klara de allt större barnkullarna. 1982 lades skolan ned.