Nostalgi

Folketshus 1950

Folketshus 1950

Storgatan i Målerås före den omfattande omläggning som gjordes under 1950-talet. Genomfarten fick under 1950-talet beläggning samtidigt som vägen breddades till båtnad för framkomligheten men med följd att alla träd i anslutning till huvudgatan försvann. Till vänster i bild Folkets Hus och Konsum. I bakgrunden skymtar det vid denna tidpunkt helt nybyggda bageriet. Närmast till vänster kiosken där många av byns barn långt in på 1960-talet handlade godis. Bilden är en fotokopia, vilket påverkar kvaliteten