Dricksvattennätet i Målerås ansluts till vattenverket i Orrefors

Grävmaskin VA Målerås 001.JPG -

Efter ett mycket omfattande arbete, och stora investeringar, är nu vattenledningen från Orrefors klar att kopplas samman med dricksvattennätet i Målerås. Samtidigt kopplas befintlig vattentäkt i Målerås bort. En ny pumpstation kommer också att göra det möjligt att ansluta avloppsnätet i Målerås till den nya avloppsledningen som leder spillvattnet till Överstatorp reningsverk utanför Nybro.

De biologiska dammarna i Målerås stängs därmed som reningsanläggning.