Förstudie av fjärrvärme i Målerås

Leader Småland Sydost har beviljat 40.000 kr som ett 50 %-igt bidrag till förstudie av fjärrvärme i Målerås. 

remoteheat -


Projektstart beräknas till ske under senare hälften av augusti 2011.

FÖRENINGEN GLASBYN MÅLERÅS