Vandringsleden återinvigdes

Pressmeddelande angående invigningen, pdf nytt fönster

turism-toppbild -
Målerås Vandringsled genom Gråstensmon återinvigdes lördagen den 29 maj av
geolog Jan Mikaelsson, Linnéuniversitetet. Målerås Musikkår spelade.