Sture Sjögren avtackad

Sture-avtack -
Sture Sjögren har varit vaktmästare och klockringare vid kapellet och klockstapeln i
Målerås från 1981 till 2010. Sture har ansvarat för klippning av gräs, snöröjning,
klockringning med mera under alla år. Han har även framträtt som sångsolist i
kapellet. Under många år var han medlem i kyrkokören i Hälleberga. Sture är född
den 22 januari 1912 och har således varit i tjänst till och med 98 års ålder.
Bilden är tagen i kapellet i samband med att församlingens präst Agnes Holmquist
avtackade Sture. Till vänster Stures efterträdare Janny de Kriek.